Divadlo

MAJ FEST není jen hudební akce, ale chceme připravit rozmanitý program pro všechny návštěvníky, tak aby každý si mohl najít něco zajímavého. Usilujeme o to, aby zde byly zastoupeny i jiné formy umění jako např. divadlo.

Divadelní představení se uskuteční v sále OÚ v Třanovicích, kde budou zajištěny dostatečné podmínky pro realizaci takovéto performance s vyloučením rušivých vlivů.

Divadelní představení dětí místní ZŠ

Jsme velmi potěšeni skutečností, že i letos v dubnu 28.4 v Třanovicích proběhne setkání dětských divadelních souborů a uskupení s názvem „Děti před oponou“ organizované  ředitelem ZŠ v Třanovicích, Mgr. Davidem Molitorem a Sdružením Slunce. Jelikož celý dětský divadelní festival bude probíhat v dopoledních hodinách a tedy s minimální účastí veřejnosti naší obce, dohodli jsme s panem ředitelem, že využijeme již připravené divadelní představení i na akci MAJ Fest a poskytneme tak dětem možnost  předvést nacvičené divadlo rodičům, prarodičům a co nejširší veřejnosti.

 

Divadelní představení ochotnického spolku CIDIDLO

Po více než 2-leté pauze se na MAJ FESTu opět představí místní ochotnický spolek CIDIDLO.  Ve svém nastudování vám představí komedii ZÁSKOK z pera slavného velikána Járy Cimrmana, v dramatické úpravě pánů Svěráka a Smoljaka.

Tato hra pojednává o nešťastné premiéře hry VLASTA, kterou zaskakující slavný herec Karel Infeld Prácheňský úplně zničí. O komické momenty není v tomto představení nouze a zaručujeme vám, že se budete smát od začátku až do konce. Divadelnímu představení hry ZÁSKOK budou předcházet i semináře o divadelním působení Járy Cimrmana.

Přijďte se pobavit a užít si skvělý laskavý humor veleznámých autorů – představení začíná ve 20h v sále Obecního úřadu.

Role a obsazení:

Principál, zvědavý invalida Jirka Karásek – Libor Gryga
Dr. Vypich – David Boroň
Vlasta – David Toman
podruh Bárta – Marek Roman
Šikovatel Vogeltanz – Lukáš Toman
Prácheňský / Vavroch – David Toman