Lidé ve sdružení

Organizační struktura:

  • Lilie Tyrlíková – předsedkyně sdružení,výuka hry na hudební nástroje – klavír, flétny
  • Ing. David Toman – místopředseda sdružení, koordinátor projektu MAJ FEST

Dobrovolníci spolupracující se sdružením Slunce:

  • Mgr. Beata Nowok, Mgr Karin Matušínská – vedení pěveckého a tanečního sborečku, výuka zpěvu
  • Mgr. Karin Matušínská – výuka zpěvu
  • Mgr. Ingrid Waclawková – hravá výuka anglického jazyka
  • Věra Lasotová – vedení keramického kroužku pro dospělé
  • Mgr. Marie Preisslerová – vedení keramického kroužku pro děti
  • Mgr. Jiří Tomiczek – počítačový kurz pro děti a starší spoluobčany
  • Tomáš Sikora – technické zajištění a ozvučení akcí
  • Bc. Jan Tomiczek – starosta obce