Program

Na hudebně-kulturní akci MAJ FEST pro Vás připravujeme následující program:

  • Hudební vystoupení (koncerty) jednotlivců a kapel na venkovním podiu umístěném v prostorách za OÚ Třanovice – viz. Hudba a kapely
  • Divadelní představení ochotnického spolku CIDIDLO z Třanovic v sále OÚ – viz. Divadlo
  • Hry a atrakce pro děti ale i ostatní účastníky – viz. Doprovodný program
  • Bohaté občerstvení a možnost ochutnávky zajímavých kulinářských specialit – viz. Občerstvení

Přípravu a realizaci hudebně-kulturní akce MAJ FEST by nebylo možné uskutečnit bez široké podpory místních institucí, podnikatelsých subjektů a občanů, kteří se na této akci podílejí jako partneři. Velké díky patří hlavně všem dobrovolníkům, realizačnímu týmu a prostě všem, kdo věnují svůj čas, nadšení, finance, ochotné ruce k práci pro zajištění realizace akce.

Upřímně děkujeme všem, kdo nám pomáhají zhmotnit ideje projektu a připravit tak zajímavý a věříme i obohacující akci pro všechny naše spoluobčany.

Bavit se s čistou hlavouUpozornění: Vzhledem k faktu, že cílovou skupinou účastníků festivalu je mládež a děti společně s rodiči, a jedním z cílů festivalu je působit preventivně proti závislostem, dovolujeme si upozornit Vás na skutečnost, že na akci nebudou prodávány alkoholické nápoje (tvrdý alkohol) ani jiné toxické či návykové prostředky.

Prosíme respektujte toto upozornění a nevnášejte do areálu alkohol, drogy, zbraně či jakékoliv jiné nevhodné či ohrožující předměty.

„Pojďme se bavit s čistou hlavou“.