Projekty

Sdružení SLUNCE realizovalo nebo pravidelně organizuje celou řadu různých projektů pro děti, mládež, rodiny nebo širokou veřejnost. Zde uvádíme stručný výčet našich významných aktivit:

ROK 2016

Rytířské léto – prázdninový týdenní program pro děti v místní knihovně (18-22.7.2016)

Nebe na zemi – divadelní komedie v nastudování ochotnického divadelního spolku

MAJ Fest – hudebně-kulturní společenská akce 21.5.2016 – 6.ročník

– Absolventský koncert žáků hudební miniškoly –

– Děti před oponou – festival dětských divadel – 29.4.2016

ROK 2015

Třanovice se učí – půlroční soutěž rodinných týmů – červenec-prosinec 2015

Námořnické léto – prázdninový týdenní program pro děti v místní knihovně (20.-24.7.2015)

Byl jednou jeden drak – divadelní muzikálová pohádka v nastudování ochotnického divadelního spolku

MAJ Fest – hudebně-kulturní společenská akce 30.5.2015 – 5.ročník

– Absolventský koncert žáků hudební miniškoly –

Děti před oponou – festival dětských divadel – 30.4.2015