Firmy a podnikatelské subjekty

Festival MAJ Fest podporují tyto firmy a podnikatelské subjekty

AZ ProPress
Firma AZ ProPress – tisk plakátů a pozvánek
http://azpropress.cz

Zbygniew Molin
Zbygniew Molin – zajištění a instalace el. přípojky a rozvaděče

RCTrading
Firma RCTrading – poskytnutí skákacího hradu pro děti
http://www.rctrading.cz

kazmer
Kazimír Przeczek – zajištění ozvučení a osvětlení akce
http://www.kazmer.cz

Třanovice Služby o.p.s.
Třanovice Služby o.p.s. – technická pomoc při přípravě a úklidu areálu festivalu
http://ops.tranovice.org/

SPETRA CZ s.r.o.
SPETRA CZ s.r.o. – zapůjčení návěsu kamionu pro kryté podium
http://www.spetra.cz/