Divadlo

MAJ FEST není jen hudební akce, ale chceme připravit rozmanitý program pro všechny návštěvníky, tak aby každý si mohl najít něco zajímavého. Usilujeme o to, aby zde byly zastoupeny i jiné formy umění jako např. divadlo.

Divadelní představení se uskuteční v sále OÚ v Třanovicích, kde budou zajištěny dostatečné podmínky pro realizaci takovéto performance s vyloučením rušivých vlivů.

Divadelní představení dětí místní ZŠ

Jsme velmi potěšeni skutečností, že i letos v dubnu 26.4 v Třanovicích proběhne setkání dětských divadelních souborů a uskupení s názvem „Děti před oponou“ organizované  ředitelem ZŠ v Třanovicích, Mgr. Davidem Molitorem a Sdružením Slunce. Jelikož celý dětský divadelní festival bude probíhat v dopoledních hodinách a tedy s minimální účastí veřejnosti naší obce, dohodli jsme s panem ředitelem, že využijeme již připravené divadelní představení i na akci MAJ Fest a poskytneme tak dětem možnost  předvést nacvičené divadlo rodičům, prarodičům a co nejširší veřejnosti.

 

Divadelní představení ochotnického spolku CIDIDLO

Divadelní představení místního ochotnického spolku CIDIDLO tvořeného dospělými herci – připravují nastudování skvělé „Cimrmanovské“ komediální hry LIJAVEC, jejímiž autory jsou pánové Z.Svěrák & L.Smoljak