target

Cíle a očekávání

MAJ FEST – odpoledne plné hudby, divadla, zábavy a dobrých lidí aneb Třanovice sobě pro radost. Předchozí ročníky jasně ukázaly, že když se chce, tak to jde. A nám se chce. Moc.  Chceme se bavit, užívat si, obohacovat se vzájemně a prostě být spolu. Bez rozdílu věku, vyznání či postavení. Společnými silami jsme schopni připravit perfektní akci, vybudovat novou tradici, posílit občanskou soudržnost. Chceme být hrdými obyvateli „živé“ obce Třanovice. MAJ FEST je náš projekt. Pro radost všem. A té radosti chceme opravdu FEST.

Cíle projektu:

 • Umožnit všem občanům naší obce Třanovice, ale také i obyvatelům okolních obcí sdružených v Mikroregionu Povodí Stonávky, příjemné a pestré prožití volného času společně
 • Budování dobrých mezilidských, sousedských vztahů, posílení pocitu soudržnosti a sounáležitosti
 • Připravení zajímavého programu (koncerty, divadlo, různorodé atrakce, hry pro děti, beseda se zajímavými lidmi) tak, aby každý si návštěvník našel nějaký svůj zdroj potěšení a radosti
 • Dát prostor místním sdružením, spolkům, hudebním skupinám k představení své činnosti
 • Realizovat divadelní představení dětí naší ZŠ
 • Aktivní zapojení co možná nejširšího spektra občanů s důrazem na dobrovolnictví
 • Zajištění zajímavého občerstvení – možnost ochutnávky lokálních a regionálních specialit, bohatý výběr občerstvení všeho druhu
 • Zlepšení spolupráce a komunikace mezi jednotlivými spolky, organizacemi a občanskými sdruženími
 • Smysluplné využití volného času a prevence negativních jevů pramenících z nudy
 • Zapojení místních firem a podnikatelských subjektů formou sponzoringu a finanční podpory
 • Zlepšení vztahů s poměrně silnou komunitou občanů polské národnosti
 • Propagace obce, prezentace schopností a kvalit našich obyvatel
 • Realizovat divadelní představení místního ochotnického spolku

Jedním z  hlavních cílů akce je zapojení občanů do realizace akce MAJ FEST v co největší možné míře (občerstvení, organizace, účinkování v programu, dobrovolnické práce, poskytnutí techniky či vybavení, propagace, poskytnutí finančních prostředků nebo jiných služeb) tak, aby MAJ FEST byl opravdu naším společným počinem, aby platilo motto akce „Třanovice sobě“.

Sdružení SLUNCE je nositelem projektu MAJ FEST, realizace akce bude společným dílem občanů Třanovic.