Instituce, spolky a sdružení

Festival MAJ Fest podporují tyto instituce, občanské sdružení a spolky:

Obec Třanovice
Obec Třanovice zastoupená starostou Mgr. Ji59m Tomiczkem – podpora a patronát akce, finanční podpora, nájem prostor a sálu OÚ
http://www.tranovice.cz

Sbor SCEAV Třanovice
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třanovicích zastoupený pastorem Mgr. Erichem Bockem – podpora, organizační tým, technické zajištění, dobrovolnické práce
http://www.tranovice.sceav.cz

ZŠ a MŠ Třanovice
Základní a mateřská škola v Třanovicích zastoupená ředitelem Mgr. Davidem Molitorem – podpora, příprava divadelního představení
http://www.ks-sch.cz

Římskokatolická farnost Hnojník – podpora a propagace
http://www.farnost-hnojnik.cz/

Mikroregion obcí povodí Stonávky
Mikroregion obcí povodí Stonávky – podpora a propagace
http://www.stonavka.cz

MAS Pobeskydí
MAS Pobeskydí – podpora a propagace
http://www.pobeskydi.cz/

Matice Slezská
Matice Slezská (místní jednotka) – příprava a prodej speciálního a léty osvědčeného „slezského ražničí“
http://www.pomezi.wz.cz/maticesl/matice.html