Grantový projekt u RWE Ras Storage nepodpořen

Naše žádost o grantovou podporu projektu MAJ FEST u společnosti RWE Gas Storage nebyla hodnotící komisí vybrána k podpoře a byly upřednostněny jiné žádosti a projekty. Věříme, že i přes tuto nepříliš povzbudivou zprávu, se nám podaří získat dostatečné finanční prostředky pro realizaci akce MAJ FEST – pro radost vám všem.