Lidé ve spolku

Organizační struktura:

 • Lilie Tyrlíková – předseda spolku,výuka hry na hudební nástroje – klavír, flétny
 • Ing. David Toman – místopředseda spolku, koordinátor projektu MAJ FEST

Dobrovolníci  aktuálně aktivně spolupracující se spolkem  SLUNCE:

 • Mgr. Karin Matušínská – výuka zpěvu
 • Mgr. David Molitor – florbalový turnaj, projekt Děti před oponou
 • Monika Tomiczková – účetnictví
 • Lucie Tomiczková, Žaneta Tomanová – projekt Ekologické léto
 • Renata Čubová – keramika pro děti MŠ
 • Jolana Guznarová – keramika pro děti MŠ a ZŠ
 • Mgr. Marie Preisslerová – keramika pro děti MŠ a ZŠ

Dobrovolníci  dříve aktivně spolupracující se spolkem  SLUNCE:

 • Mgr. Beata Nowok, Mgr Karin Matušínská – vedení pěveckého a tanečního sborečku, výuka zpěvu
 • Mgr. Ingrid Waclawková – hravá výuka anglického jazyka
 • Věra Lasotová – vedení keramického kroužku pro dospělé
 • Mgr. Marie Preisslerová – vedení keramického kroužku pro děti
 • Mgr. Jiří Tomiczek – počítačový kurz pro děti a starší spoluobčany
 • Mgr. David Molitor, Mgr. Věra Recmanová, Jolana Guznarová, Mgr. Jiří Tomiczek – projekt Třanovice se učí
 • Tomáš Sikora – technické zajištění a ozvučení akcí
 • Bc. Jan Tomiczek – starosta obce