Rozhýbejme Třanovice

Projekt Rozhýbejme Třanovice je roční soutěž rodinných týmů pro obyvatele Třanovic a okolních obcí, jež bude probíhat v celém roce 2020. Cílem projektu je poznávat se navzájem, učit se nové věci, bavit se, sportovat, relaxovat, soutěžit, hrát si, vzájemně se sdílet, obohacovat, posilovat rodinné buňky a budovat dobré sousedské vztahy.

Start: od 20.1.2020 bude spuštěna možnost registrace rodinných týmů na internetovém portále.
Konec: uzavření získávání bodů 20.12.2020, vyhlášení výsledků, vyhodnocení týmů a předání odměn vítězům proběhne v lednu 2021

Rodinné týmy
Sestavte si svůj vlastní rodinný tým, zaregistrujte se na portále a zapojte se do soutěže.
Pro vytvoření rodinného týmu musí být splněno minimálně jedno z následujících kritérií pro alespoň jednoho člena rodinného týmu:
• je či byl občanem Třanovic (trvalé bydliště v obci)
• je či byl žákem MŠ či ZŠ Třanovice
• je či byl zaměstnán v obci Třanovice
• je či byl členem nějakého spolku, organizace či církve v obci Třanovice
Každý tým má svoje jméno, svého kapitána (dospělá osoba starší 18 let) a také svoji profilovou stránku na portále – sdílení informací o členech týmu, absolvovaných aktivitách, dosažených výsledcích, přehled o přidělených bodech a celkovém pořadí týmu v soutěži.

Aktivity
Pro získávání bodů v soutěži budou pro vás připraveny nejrůznější aktivity, které se dělí na 3 základní kategorie:
• společné akce – týmy se společně setkají na nějakém místě v zadaném čase a společně plní určené úkoly – vzájemné poznávání se
• sportovní akce – týmy se společně setkají na nějakém místě v zadaném čase a společně plní určené sportovní úkoly a soutěžní klání
• individuální aktivity – každý tým plní určený úkol nezávisle na ostatních týmech a v libovolné době

Jednotlivé aktivity a akce budou zveřejňovány na portále, včetně detailní specifikace pravidel a podmínek (čas, místo, minimální počet účastníků, body atd.).
Každý rodinný tým si z katalogu aktivit a akcí může vybírat dle vlastních preferencí ty aktivity, které se jim líbí.
Body budou přiděleny po vyplnění formuláře Záznam o aktivitě a schválení záznamu organizátory soutěže.

Body a hodnocení
Získávejte body a bojujte o vítězství. Každý tým má šanci. Pro přidělování bodů platí následující pravidla:
• za účast na společné či sportovní akci nebo splnění úkolu individuální aktivity může tým získat 50 / 100 bodů
• za umístění na 1-3 místě v hodnocené aktivitě získává tým navíc bonusové body (30 bodů)
• za organizaci vlastní společné nebo sportovní akce tým může získat 200 bodů

Odměny
V lednu 2021 budou vyhlášeny vítězné týmy dle počtu obdržených bodů, pro nejúspěšnější týmy jsou připraveny hodnotné odměny.
1. místo – poukaz na luxusní rodinný víkendový pobyt ve vybraném resortu v ČR – all inclusive
2. místo – poukaz na zážitkový či adrenalinový den s možností výběru preferovaných aktivit
3. místo – poukaz na gastronomický zážitek – bohatá večeře pro celou rodinu

Ceny nejsou určeny pouze vítězům, ale každý aktivní tým bude za svou účast v projektu odměněn. V této soutěži však nejvíce platí okřídlená věta zakladatele Olympijských her Pierra de Coubertina:
„Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře.“

Organizace
Hlavním organizátorem soutěže je občanský spolek SLUNCE, jež působí při ZŠ a MŠ Třanovice a připravuje volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny.
Spolupracující subjekty jsou – ZŠ a MŠ Třanovice, sportovní klub TRT Třanovičtí Přespolní Žraloci a spolek SRPŠ Třanovice.
Projekt je řízen koordinátorem projektu a projektovým týmem v tomto složení:
• Ing. David Toman – koordinátor projektu, místopředseda Slunce
• Mgr. David Molitor – ředitel ZŠ a MŠ Třanovice
• Mgr. Věra Recmanová – učitelka ZŠ Třanovice
• Jolana Jačková – vedoucí MŠ Třanovice
• Martina Pawlica – předseda SRPŠ
• Daniel Rakus – TRT TPZ
• Martina Ochmanová – TRT TPZ
• Lilie Tyrlíková – předseda Slunce
• Monika Tomiczková – účetnictví projektu
Projekt je realizován s podporou vedení a zastupitelů obce Třanovice a pan starosta Mgr. Jiří Tomiczek převzal nad soutěží rodinných týmů patronát.

Přidejte se
Nechte se pozvat a připojte se s vaším rodinným týmem do hry ROZHÝBEJME TŘANOVICE.
Jedná se o zábavné soutěžní klání pro rodinné týmy a slibujeme vám, že pokud se zapojíte, tak v následujících měsících se nudit rozhodně nebudete.

Cílem hry je být jako rodiny více spolu, mít společné zážitky a více se poznávat. Také vám tato soutěž poskytne možnosti pro seznámení se a navázání vztahů s dalšími rodinami a občany.

Připravujeme pro vás spoustu zábavy, dobrodružství a nevšedních zážitků, úkolů, tipů či inspiraci na činnosti, které můžete ve svém volném čase podnikat dle katalogu aktivit na internetovém portále projektu, účastnit se můžete i připravovaných akcí společných pro všechny rodinné týmy (většinou 1x měsíčně).

Co je třeba udělat?
1. Sestavit svůj rodinný tým (3-8 členů, v ideálním případě mezigenerační – děti, rodiče, prarodiče)
2. Zaregistrovat svůj tým na portále projektu
3. Užívat si s týmem společně strávený čas při různých akcích a činnostech, za jejichž plnění získáte body
4. Průběžně sledovat portál projektu, kde budou přibývat nové tipy a akce, kterých se můžete účastnit, sledovat jak si počínají další rodinné týmy, jakým způsobem a jaké aktivity plní – pořadí týmů, historie přidělených bodů.

https://rozhybejme-tranovice.cz/

RT-2020-plakat