Nezískali jsme grantový příspěvek – Nadace ČEZ

Protože organizace akce MAJ FEST vyžaduje nemalé finanční prostředky, využili jsme možnost podání žádosti o grantový příspěvek u Nadace ČEZ v programu Blíže regionům. Bohužel hodnotící komise vybrala k podpoře projekty jiných uchazečů a tedy grantový příspěvek nám nebyl přiznán.

Věříme, že i přes tyto komplikace najdeme partnery ochotné naši společnou akci podpořit a podaří se nám získat dostatečné finanční prostředky na zajištění nákladů spojených s organizací akce MAJ FEST. Chceme, aby MAJ FEST byl přístupný všem, tedy, aby to byla akce bez vstupného.

Pokud by jste chtěli MAJ FEST podpořit nějakým finančním či jiným darem, neváhejte nás kontaktovat. Za každý dar vám budeme opravdu velmi vděčni a pomůžete tak dobré věci pro všechny ostatní spoluobčany.

číslo účtu Sdružení Slunce je: 230475757/0300